Pretrazivanje:
Osnove pričvrsne tehnike | Osnove pričvrsne tehnike - Tiple i sidra | Odobrenja - Zakonske osnove |

Najvažniji propisi za primjenu pričvrsnih elemenata

Područje primjene

Propisi koji važe za primjenu

Informacije o sidrenju

Preporučeni proizvodi iz fischer programa

Nosive konstrukcije

Model građevinskog pravilnika (MBO), verzija iz studenog 2002., stavak 3 (1): Opći zahtjevi Postrojenja i objekti moraju se projektirati, podizati, mijenjati i održavati tako da se ne ugrožava javna sigurnost ili red (a osobito da se ne ugrožava život, zdravlje i prirodno okružje). Sve odobrene tiple i sidra.

Obloge vanjskih zidova od ploča pročelja malog formata

DIN 18517, 1. dio, Strukovna pravila Njemačke udruge krovopokrivača Smiju se koristiti samo one tiple dokazane prikladnosti za dotičnu namjenu, npr. općim odobrenjem nadzornog tijela u građevinarstvu. S-R, S-H-R, FUR, SXS, GB, UPM 44, FIS V, FZA A4, FZEA A4, FAZ A4, FHB II A4

Obloge vanjskih zidova ventilirane sa stražnje strane

DIN 18516, 1. dio itd. Smiju se koristiti samo one tiple dokazane prikladnosti za dotičnu namjenu, npr. općim odobrenjem nadzornog tijela u građevinarstvu. S-R, S-H-R, FUR, SXS, GB, UPM 44 FIS V, FZA A4, FZEA A4, FAZ A4, FHB II A4

Vanjski slojevi (dvoslojne zidane konstrukcije)

DIN 1053 DIN 18515 Preuzimanje sile od 1 kN pri razmaku od maks. 1 mm. S-H-R, S-R, FUR, SXS, GB

Složeni sustavi toplinske izolacije s izolacijskim materijalima od mineralnih vlakana i EWI s izolacijom od tvrde pjene i vlastitom težinom od preko 0,1 kN/m2

Časopis IfBt priopćenja, izdanje 4/90 Za visine građevina od preko 8 m moraju se koristiti odobrene tiple za sidrenje izolacije, regulirane dbrenjima sustava; također pogledajte i lfBt priopćenja. fischer E.W.I.*
* Pogledajte E.W.I. katalog.

Zidovi s prozorima

DIN 18056 Sidrenje mora biti statički dokumentirano. Sve odobrene tiple i sidra.

Sigurnosna protupožarna vrata kod zidanih konstrukcija od punog materijala i betona

DIN 18093 Smiju se koristiti samo one tiple dokazane prikladnosti za dotičnu namjenu, npr. općim odobrenjem nadzornog tijela u građevinarstvu. Sve odobrene tiple i sidra iz fischer programa

Radne i zaštitne skele (standardne skele)

DIN 4420, 1.dio i naputak Udruge za sprečavanje nesreća i osiguranje u građevinskoj struci (BBG)

a) Moraju se koristiti tiple odobrene za dotičnu namjenu
b) tiple se moraju testirati na gradilištu.

S 14 ROE + GS 12, S 16 H + GS 12, FZA + RI, FZEA

Stalne točke sidrenja za skele

DIN 4426 Ovješena pročelja visine od preko 8,0 m moraju se opremiti stalnim sidrenim napravama za skele. S 14 ROE + GS 12 A4, FZA A4, FZEA A4, R A4, FHB II A4, FAZ A4

Zaštite od pada

DIN EN 795, klasa A1 Klasa A1 norme DIN EN 795 pokriva sidra za pričvršćivanje okomitih, vodoravnih i nagnutih pročelja (npr. sustavi zaštite od pada perača prozora). Za pružanje dokaza mora se izvesti statički test u kojem
treba primijeniti silu od 10 kN u smjeru sile koja djeluje prilikom korištenja sustava.
Sidra odobrena u skladu
s DIN EN 795

Lagane stropne obloge i podstropovi

DIN 18168 Smiju se koristiti samo one tiple dokazane prikladnosti za dotičnu namjenu, npr. općim odobrenjem nadzornog tijela u građevinarstvu. FNA, FZA, FZEA, FAZ, SXS, EA, FIS V, GB 14, FDN, UPM 44

Ovješeni žično-gipsani stropovi

DIN 4121 Za maksimalna opterećenja na tipli valja poći od podataka koje pruža proizvođač tipli, koji moraju biti potvrđeni od strane ovlaštene ispitne ustanove, npr. općim odobrenjem nadzornog tijela u građevinarstvu. FNA, FZA, FZEA, FAZ, SXS, EA, FIS V, GB 14, FDN, UPM 44

Lagane ploče od drvene vune na stropovima

DIN 1102 Mora biti dokazana prikladnosti tipli za dotičnu namjenu, npr. općim odobrenjem nadzornog tijela u građevinarstvu. FNA, SXS, FIS V,UPM 44

Lagane ploče od drvene vune na zidovima

DIN 1102 Kod pročelja visine od preko 8 m mora biti dokazana prikladnosti tipli za dotičnu namjenu, npr. općim odobrenjem nadzornog tijela u građevinarstvu. Za pročelja do 8 m iunutrašnje zidove pogledajte
DIN.
S-R, S-H-R, SXS, FUR, FIS V

Protupožarne ventilacijske cijevi i instalacijski uređaji od L 30 do L 120

DIN 4102, 4. dio Odobrene čelične tiple >= M 8, sidro na dvostrukoj dubini, no najmanje 6 cm; maks. izračunato opterećenje maks. 500 N po tipli i maks. 6 N/mm2 u odnosu na poprečni presjek čelika ili certifikat o ispitanosti u pogledu požara izdan od strane priznate ispitne
ustanove.
FZA, FZEA, FAZ, FNA, FIS V, FH

Sprinkler uređaji za gašenje požara

Smjernice VdS spinkler instalacije Izrađeno od nezapaljivog materijala, testirano i odobreno od strane VdS, minimalno M 8. FZA, FZEA, FAZ, EA, FH, FHY

Plinske cijevi

DVGW-TRGI 1986, Tehnički propisi za plinske instalacije Tiple i sidra moraju posjedovati sigurnost od požara i sastojati se od nezapaljivog materijala. Za zidane konstrukcije: FIS V; Za beton: čelične tiple

Komponente u skloništima

Kompilacija certifikata za primjenu od strane Saveznog ureda za civilnu zaštitu, Bonn Opće odobrenje za vlačnu zonu u betonu, posebna pravila za mase <= od 2 kg po tipli. FZA, FZEA, FAZ, FH, FHB II

Obloge glava dimnjaka, komponente ugrađene u bočne stranice dimnjaka

Naputak "Obloge glava dimnjaka za limare" Središnje udruga inženjera za sanitarije, grijanje i klima uređaje; § 9, stavak 7 Pravilnika o grijaćoj opremi od 10.7.1980. Za ovu se namjenu mogu koristiti samo tiple odobrene za sidrenje obloga pročelja u zidanim konstrukcijama i betonu (npr. plastične i metalne tiple). Tiple se ne smiju koristiti u bočnim stranicama dimnjaka. Sve odobrene tiple i sidra.

Željezne stepenice za pričvršćivanje vijcima

DIN 1212, GS Odobrena podrezana sidra M 10 A4. FZA 14 x 40 St A4, FZA 14 x 60 St A4

Komponente koje se ugrađuju u sigurnosno relevantnim zonama nuklearnih elektrana

U skladu s normom DIN 25449 Opće odobrenje nadzornog tijela u građevinarstvu za svrhu primjene
(Nuklearne elektrane i postojenja).
FZA 10 x 40 M 6
FZA 12 x 40 M 8
FZA 14 x 40 M 10
FZA 12 x 40 M 6 I
FZA 14 x 60 M 8 I
FZA 18 x 80 K M 12
FZA 18 x 100 K M 12
FZA 18 x 130 K M 12

Nosivi elementi u mosnim konstrukcijama

ZTVK-96; stavak 9.5 Kod naknadne ugradnje ovih elemenata moraju se koristiti sidra za velika opterećenja s općim odobrenjem za tlačne i vlačne zone. Sva sidra za velika opterećenja odobrena za vlačnu zonu
u betonu.

Zidovi za zaštitu od buke na mostovima i potpornim
zidovima

ZTV-Lsw 88 Moraju se koristiti odobrene tiple i poštivati postojeće
referentne skice.
Sve odobrene tiple i sidra od nehrđajućeg čelika A4.

Ograde

Građevinski propisi saveznih zemalja (LBO), Udruga za metalne ograde i sigurnosne uređaje Odobrena sidra od nehrđajućeg čelika za vlačnu zonu
(za primjenu u vanjskom području).
FZA A4, FAZ A4, SXS A4, FHB II A4

Informacije su pružene bez jamstva ili tvrdnje o potpunosti.